Ochrana Vašeho soukromí

Účinně chráníme data, která nám svěříte. Přečtěte si, jak.V rámci webové stránky "customio.cz" a veškerých služeb, které tato platforma poskytuje, zpracováváme vždy jen nezbytné minimum Vašich osobních údajů. Velmi pečlivě se také staráme o jejich ochranu. Seznamte se s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a jak je chráníme. Níže najdete naše zásady, podle kterých se o Vaše osobní údaje staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Základení definice